COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →

Urbanistički plan uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
VALBRUNA ISTOK U ROVINJU-ROVIGNO
 Postojeće stanje Korištenje i namjena površina
Promet Energetika i elektroničke komunikacije Vodoopskrba i odvodnja
Uvjeti uređenja i zaštite površina Parcelacija Način i uvjeti gradnje