Accessibility icon

GUP Grada Rovinja

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja
Korištenje i namjena površina Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
Prometna mreža Elektroenergetika i plinoopskrba
Vodoopskrbni sustav Odvodnja otpadnih voda
Telekomunikacije Mjere posebne zaštite
Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera zaštite Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
Prostori za razvoj i uredenje Pravila građenja i uređenja prostora
Način gradnje