COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →

Detaljni plan uređenja naselja SALTERIA

Salteria Salteria Salteria
Postojeće stanje Namjena Promet
Salteria Salteria Salteria
Telekomunikacije i elektrika Vodoopskrba i odvodnja Zaštita
Salteria
Detaljni uvjeti korištenja