Accessibility icon
27.08.2019

Projekt jednosmjenske nastave u OŠ J. Dobrile

Izmjenama i dopunama GUP-a iznađena su planska rješenja koja će omogućiti jednosmjensku nastavu u osnovnoj školi Jurja Dobrila sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Predviđena je dogradnja osnovne škole na način da se poveća broj učionica za niže i više razrede. Povećanje broja učionica će s jedne strane omogućiti standard školskog prostora za jednosmjensku nastavu, a s druge odgovoriti na zahtjev osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja koje teži smanjivanju broja učenika po razrednom odjelu u svrhu podizanja kvalitete nastave.

Dogradnja školske zgrade se izvodi zauzimajući površine istočno od škole. Kako postojećom prostorno planskom dokumentacijom nije bilo moguće širenje školske zgrade na istočnu stranu već samo njena nadogradnja na postojećim gabaritima škole, bilo je potrebno izmijeniti postojeće plansko rješenje.

Predmetnim rješenjem planira se dogradnja cca 1400 m2 bruto građevinske površine raspodijeljene u dvije etaže (Pr i kat). U to se uključuje 7 novih učionica u nižim razredima u kojima se nastava održava u dvije smjene, te 4 nove učionice u višim razredima. Ova dogradnja planira se u dvije faze:

  • I faza je dogradnja južnog krila zgrade gdje se odvija nastava nižih razreda, a kako bi se dogradnjom od 7 novih učionica omogućila nastava u jednoj smjeni,
  • II faza je dogradnja sjevernog krila zgrade gdje se odvija nastava viših razreda, a čijom dogradnjom bi se omogućilo najavljeno devetogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje s dogradnjom do 4 učionice.

U ovo planiranje uključen je broj djece prema procjeni broja novorođene djece u prethodnom srednjoročnom razdoblju.

Također u izradi je Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sveti Vid – San Vein i Valbruna (Službeni Glasnik Grada Rovinja br.2/01) radi usklađenja planova više i niže razine.

Sukladno Standardu potrebno je planirati vanjska školska igrališta koja se sastoje od:

  • 1 staza za trčanje 75×5 m,
  • 1 zaletište za skok u dalj, staza 39×1,22 m, jama 6×2.5 m,
  • 1 vježbalište sa spravama 27×15 m,
  • 1 poligon s preprekama 70×4 m,
  • 2 igrališta za košarku 28×15 m,
  • 1 igralište za rukomet 40×20 m,
  • 1 igralište za mali nogomet 52×32 m.
Fotogalerija