Accessibility icon
30.01.2023

Projekt rekonstrukcije Palače Califfi

U tijeku su radovi rekonstrukcije povijesne rovinjske Palače Califfi, sjedištu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno.

Riječ je o kompleksnim i značajnim zahvatima koji obuhvaćaju arheološka istraživanja u prizemlju i geomehanička istraživanja za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije Muzeja ukupne vrijednosti od 496.035 kn koja financira Ministarstvo kulture i medija s iznosom od 250.000 kn, dok preostali iznos pokriva Grad Rovinj-Rovigno. Radi se o pripremnom radovima za cjelovitu rekonstrukciju svih objekata u kojima djeluje Muzej, odnosno palače Califfi (Crvena zgrada)  i susjednih zgrada sukladno suvremenim muzejskim standardima uz postavljanje prvog stalnog postava (trajna izložba koja prikazuje prošlost, kulturnu i prirodnu baštinu Rovinja i teritorija, njegove specifičnosti i bogatstva) gdje će Rovinjcima i turistima predstaviti bogata prošlost i kultura Rovinja od prapovijesti do suvremenosti. Napravljen je idejni projekt, a otvaranje oslika, arheološka i geomehanička istraživanja su preduvjet uspješne realizacije glavnog projekta odnosno stalnog postava.

Izvodi se i sanacija čuvaonice likovnih djela, a koja obuhvaća sanaciju krova, tavanske međukatne konstrukcije i međukatne konstrukcije 3. kata dijela Žute zgrade ukupne vrijednosti od 653.191 kuna. Taj je zahvat sufinanciran od strane Grada Rovinja-Rovigno i Ministarstva kulture i medija koje učestvuje sa 150.000 kuna. U Žutoj zgradi radovi se izvode s ciljem poboljšanja uvjeta čuvanja bogatog fundusa likovnih djela u međurazdoblju do izgradnje muzejske čuvaonice i cjelovite rekonstrukcije muzeja

Na 2. katu palače Califfi je Hrvatski restauratorski zavodu nastavio s otkrivanjem zidnim oslika. Radove u vrijednosti od 100.000 kuna je financirani su iz sredstva koja  Hrvatski restauratorski zavod  osigurava Ministarstvo kulture i medija.  Iz istog izvora i uz sufinanciranje Grada Rovinja-Rovigno u Zagrebu je u tijeku restauracija baroknih vrata obiteljske kapelice i baroknih balkonskih vrata.