Accessibility icon
21.07.2021

Projekt novog autobusnog kolodvora

S ciljem poboljšanja protočnosti prometa u strogom centru grada, Grad Rovinj-Rovigno planira premještaj autobusnog kolodvora sa sadašnje lokacije na Trgu na Lokvi na područje Concette.

Riječ je o iznimno kvalitetnom i važnom projektu kojim će se centar grada osloboditi od svakodnevnog prometovanja autobusima. Novim autobusnim kolodvorom Grad će uz prometno rasterećenje dobiti i lakšu prometnu komunikaciju obzirom da je sadašnja lokacija neadekvatna.

Nositelj projekta je Komunalni Servis d.o.o., a u sklopu projekta novog kolodvora koncept zaustavljanja transfernih i lokalnih linija u prizemlju zamišljen je na način da turistički ili lokalni autobus koji samo iskrcava putnike nastavlja vožnju bez dužeg zaustavljanja radi veće sigurnosti pješaka u krugu stajališta.

U suterenu je planirana podzemna garaža kapaciteta 124 mjesta za parkiranje osobnih vozila, s dodatne tri punionice za električna vozila.

Fotogalerija