Accessibility icon
26.01.2023

Projekt izgradnje Vatrogasnog doma

Kako bi rovinjskim vatrogascima osigurao što bolje uvjete i primjereniju lokaciju Grad Rovinj-Rovigno pokrenuo je projekt kojim je na području poduzetničke zone Gripole-Spine’ osigurao uvjete za izgradnju novog Vatrogasnog doma za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Rovinja-Rovigno, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, te lokalne Civilne zaštite.

Planirana je stoga izgradnja osnovne građevine – zgrade „Zaštite i spašavanja“ (Vatrogasni dom) i pomoćne građevine – bazena za potrebe vatrogasnih vježba.

Zgrada vatrogasnog doma izvest će se kao slobodnostojeća, etažnosti P+1, sa djelomičnom galerijom u etaži prizemlja i tornjem kao sastavnim dijelom građevine, dok će se bazen izvesti kao pomoćna građevina.

Prostor vatrogasnog doma projektiran je tako što su na etaži prizemlja smješteni sljedeći prostori: ulazni prostor u kojem se nalazi dizalo, stubište koje vodi do 1. kata, prostor za čistačice, izložbeni prostor, blagovaona, kuhinjski blok, sanitarni blok s WC-om prilagođenim za osobe smanjene pokretljivosti, garaža namijenjena za 22 specijalna vozila, razna spremišta i skladišta opreme, toplinska podstanica, elektro soba, kompresor, prostorije za servis vatrogasne opreme, praonica zaštitnih odijela, garderoba civil/uniforma s tuševima, garderoba zaštitna odijela, sanitarni blok, dekontaminacija, stubište koje vodi do galerije i 1. kata.

U dijelu etaže prizemlja smještena je djelomična galerija na kojoj se nalazi dodatno spremište opreme.

Na etaži kata smješteni su sljedeći prostori: dvorana za predavanja za minimalno 50 osoba, sanitarni blok s WC-om prilagođenim za osobe smanjene pokretljivosti, prostor za čistačice, dvije spusnice za spust s do garaže u prizemlju, operativna soba, uredski prostori s kupaonama, sobe s kupaonama, prostorija UPS + server, prostor za dnevni boravak s čajnom kuhinjom i blagovaonom, otvoren nenatkriven atrij, otvoren atrij natkriven drvenim pergolama, sanitarni blok s tuševima, prostorije DVD-a, prostorije civilne zaštite, prostorija područne vatrogasne zajednice, razna spremišta, kondiciona dvorana, natkrivena terasa i nenatkrivena terasa.

U prizemlju građevine smjestit će se bazen namijenjen za vatrogasne vježbe, dimenzija 5x5m, dubine 5 m, a u podrumu strojarnica u kojoj će se smjestiti strojarnica bazenske tehnike.

Za projekt je već ishodovana lokacijska dozvola za izgradnju, a površina planirane parcele proteže se na 8.048m2, dok sveukupna građevinska bruto površina iznosi 4.131,16 m2.

Fotogalerija