Accessibility icon
21.07.2021

Geološki park Monfiorenzo

Kako bi se do sada zanemarena prirodna baština stavila u funkciju s ciljem da generira nove turističke sadržaje i doživljaje na području grada, u tijeku su radovi na izgradnji geološkog parka Cava di Monfiorenzo – Kamenolom Fantazija. Ova je lokacija zaštićena kao geološki spomenik prirode još 1986. godine. Međutim, iako lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta, lokacija do danas nije bila primjereno uređena niti valorizirana. Provedbom projektnih aktivnosti uspostavlja se okvir za održivo upravljanje bioraznolikošću ovog područja.

Fotogalerija