COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
16.04.2019

Zbirne liste i pravovaljane liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u gradu Rovinju-Rovigno