Accessibility icon
30.12.2023

Zbirna i kandidacijska lista pravovaljanih kandidatura za izbor članica/članova Vijeća mjesnog odbora Rovinjsko Selo 30.12.2023. 18,30 h