Accessibility icon
04.09.2019

Započeli radovi na uređenju sportskog igrališta za pse

Ovih su dana započeli radovi na uređenju sportskog igrališta za pse unutar javnog parka u blizini naselja Centener u Rovinju.

Radovi se izvode prema Glavnom projektu: arhitektonski projekt – projekt krajobrazne arhitekture izrađenom u projektantskom uredu PLAN 10 d.o.o. iz Rovinja.

Izvođač radova je tvrtka BENČIĆ d.o.o. iz Rovinja.

Ugovorena vrijednost radova je 379.627,50 kuna bez PDV-a.

Nadzor radova vrši Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Claudio Rocco dipl.ing.građ., iznos usluge nadzora je 6.800,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dovršetak radova je 60 kalendarskih dana.