Accessibility icon
10.06.2024

Započela treća faza uređenja šetnice na Punta Mucci

Na Punta Mucci je započela treća faza uređenja šetnice koja se nalazi unutar kompleksa Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju «Martin Horvat».

U prvoj i drugoj fazi radova izvedeni su radovi u ukupnoj dužini 490,00m. Nastavak planirane šetnice izvodi se u dužini od 112,00m sa širinom od 2m i završnom podlogom od asfalta.

Radovi obuhvaćaju uređenje staze i šetnice, rekonstrukciju izvornih staza i šetnica, niveliranje tla po potrebi, minimalno proširivanje radi usklađivanja sa suvremenim standardima i prilagodbe potrebama ciljanih korisnika. Izvođač radova je Benčić d.o.o., dok nadzor nad radovima vrši Studio KAPPO, a arheološki nadzor vrši Obrt za istraživanje i usluge SITULA. Ugovoreni iznos radova je 53.516,40 eura.

Ovim se projektom osigurava bolja prohodnost poluotoka u čijim ljepotama mogu uživati svi građani, gosti i, dakako, pacijenti bolničke ustanove. Radi se, zaštićenoj i atraktivnoj lokaciji povijesnog značaja.

Park poluotoka Muccia, na čijem se vrhu nalazi kameni vidikovac dr. Karla Luegera, uređen je u 19. stoljeću, kada je zahvaljujući brojnim donacijama i pokroviteljstvu nadvojvotkinje Marie Theresie, podignuto Morsko lječilište Seehospiz Maria Theresia. Bolnički kompleks paviljonskog tipa zamišljen kao morsko lječilište predvidio je i kvalitetno oblikovan krajolik uređivanjem parkovne arhitekture te je bolnica uklopljena u simetrički oblikovan park okružen poljima i maslinicima.

Prvu skicu parka izradio je arhitekt bolnice Wilhelm Stiassny (1842. – 1910.) dok je plan sadnje izradio Josef Laube “mornarički vrtlar”, inače poznat i po izradi plana za Mornarički park u Puli.