Accessibility icon
19.06.2017

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinj-Rovigno