Accessibility icon
20.10.2021

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno