Accessibility icon
20.12.2016

Zapisnik sa 9/16. sjednice Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno