24.11.2016

Zapisnik sa 8/16. sjednice Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno