Accessibility icon
26.11.2018

Zapisnik sa 8/18. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno