25.10.2016

Zapisnik sa 7/16. sjednice Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno