Accessibility icon
28.07.2016

Zapisnik sa 6/16. sjednice Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno