Accessibility icon
16.02.2018

Zapisnik sa 6/17. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno