Accessibility icon
04.02.2013

ZAPISNIK sa 5. sjednice Koordinacionog odbora Akcije Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“, održane dana 16. siječnja 2013. godine u prostorijama Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti br. 2, s početkom u 13,00 sati.

PRISUTNI: Edita Sošić Blažević, Susanna Godena, Gianfranca Šuran, Marin Mihovilović, Gianni Rocco, Matilda Zanini i Mirjana Kmačić Pellizzer.
ODSUTNI:  Giovanni Sponza, Marino Budicin, Sandra Orbanić, Suzana Poropat Božac i Ana Čižić.
PRISUSTVUJE:  Dean Cvitić
Zapisničar:  Elda Črnac

Sjednicom predsjedava Edita Sošić Blažević koordinator u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i član Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“ koja otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

D n e v n i    r e d

Domaćinstvo Susreta Dječjih vijeća Hrvatske u 2013. godini;
Analiza provedenih mjera prema Planu aktivnosti za 2012. godinu;
Informacija o izradi Plana aktivnosti za 2013. godinu;
Razno.

Ad-1.

Edita Sošić Blažević informirala je prisutne da je Savez društava Naša djeca Hrvatske predložio da 2013. godine Grad Rovinj bude domaćin Susreta Dječjih vijeća Hrvatske.
Načelno je dogovoreno da se Susreti održe 20.travnja 2013. g. u Rovinju. Na Susretima bi prisustvovalo cca 20 predstavnika Dječjih gradskih vijeća iz Hrvatske, odnosno cca 100-tinjak osoba. Otvorenje Susreta bilo bi u Multimedijalnom centru u jutro, a poslijepodne bi se održale zajedničke radionice za djecu u jednoj od osnovnih škola.
Cilj Susreta Dječjih vijeća Hrvatske je razmjena iskustava i dobre prakse u radu Dječjih vijeća te pokretanje novih ideja za poticanje dječjih aktivnosti.

Nakon provedene rasprave Koordinacioni odbor je jednoglasno prihvatio domaćinstvo Susreta Dječjih vijeća Hrvatske u 2013. godini.

Ad-2.

Zadužuju se članovi Koordinacionog odbora da do 15. veljače 2013. godine dostave Deanu Cvitiću u Upravni odjel za društvene djelatnosti dokumentirano izvješće o provedenim mjerama prema Planu i programu aktivnosti za provođenje Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“ za 2012. godinu.

Ad-3.

Zadužuju se članovi Koordinacionog odbora, koji još nisu dostavili Plan i program aktivnosti, da dostave Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Plan i program aktivnosti za provođenje Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“ za 2013. godinu.

Ad-4.

Edita Sošić Blažević informirala je prisutne o uspješno provedenoj humanitarnoj akciji koju su organizirali vijećnici Dječjeg gradskog vijeća i prodajom svojih slika na aukciji radio Rovinja 20.prosinca 2012. godine prikupili financijska sredstva u iznosu od 3.050,00 kuna. Navedeni iznos je GD Crveni križ Rovinj uplatio na poseban račun za liječenje svoga sugrađanina Nicoloa Del Cont.

Završeno u 13,30 sati.

Zapisničar:                                 Po ovlaštenju Gradonačelnika
Elda Črnac                                 Edita Sošić Blažević