Accessibility icon
11.11.2022

Zapisnik sa 4/22. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno