Accessibility icon
20.08.2018

Zapisnik sa 4/18. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno