Accessibility icon
11.12.2017

Zapisnik sa 4/17. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno