Accessibility icon
25.05.2018

Zapisnik sa 3/18. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno