Accessibility icon
31.10.2017

Zapisnik sa 2/17. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno