Accessibility icon
20.05.2024

Zaključak – prestanak važenja Konačne i Pročišćene konačne liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a