Accessibility icon
14.06.2022

Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sredstava Javnog natječaja za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno