COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
08.04.2019

Uređenje plaže i obalne šetnice Karla Luegera u Rovinju – III faza radova

Nastavljaju se radovi na uređenu plaže i šetnice Val de Lesso i produljenje obalne šetnice Karla Luegera u naselju Borik. Plaža je namijenjena korištenju za maritimnu rekreaciju te kao dopuna turističkoj ponudi grada.

Uređuje se pristup plaži te sanacija obalne šetnice u dužini od 175m. U sklopu zahvata planirano je krajobrazno uređenje. Površina obuhvata iznosi 1107 m2.

Izvođač radova: NAVI COOP d.o.o., Tartinijeva 15, Pula

Nadzorni inženjer: ARHETIP21 d.o.o. Vukovarska 7, Poreč

Ugovoreni iznos radova je 957.393,41 kn bez PDV

Predviđeni rok radova je maksimalno 54 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, odnosno radovi započinju u prvoj polovici travnja ove godine.