Accessibility icon
11.07.2018

Uređenje plaže i obalne šetnice Karla Luegera u naselju Borik

U narednom periodu nastavit će se s uređenjem plaže i šetališta Karla Luegera u naselju Borik, od restorana Blu do ogradnog zida bolnice “Prim.dr.Martin Horvat”. Idejni projekt izradio je Studio KAPPO d.o.o. Rovinj kao nastavak uređenja plaže sjevernog dijela grada.

Dužina obale sa šetnicom koja je predmet zahvata iznosi cca. 234 metara.

U prvoj fazi uređenja djela plaže Val de Lesso do restorana Blue izveden je obalni zid, šetnica i zeleni pojas, izvedeni su pristupi plaži, postavljeni tuševi i kabina za presvlačenje, urbana oprema te je izveden plato na kojem je moguće organizirati različite sadržaje.

Dio obale koji je obuhvaćen ovim projektom stilski se i oblikovno nastavlja na već izvedeni, odnosno planira se koristiti isti tip opreme i materijala.

Postojeća šetnica Karla Luegera makadamska je staza neujednačene širine i nedefiniranih rubova. Uz nju se na nekoliko mjesta nalaze improvizirane terase sa stepenicama za prilaz plaži, bespravni molovi uglavnom djelom srušeni, neadekvatni pristupi plaži i ulazi u more.

Slijedom navedenog nije osiguran nivo uređenja koji je po današnjim (prosječnim) standardima potreban.

Izrađenim rješenjem predviđena je izvedba šetnice u širini od 3 metra cijelom dužinom. Ista se planira spojiti na šetnicu izvedenu u prvoj fazi uređenja plaže Val de Lesso. Šetnica je planirana od betonskih opločnika u tri boje. Uz šetnicu planirano je postavljanje urbane opreme (klupe, kante za otpad) i kabine za presvlačenje te uređenje zelenog pojasa i adekvatnih pristupa plaži.

Zahvat se planira izvesti u četiri faze, odnosno:

  • 1A. – uređenje obalne šetnice postavljanjem betonskih opločnika, širine 3 metara u dužini od cca 230 metara;
  • 1B. -uređenje pristupne makadamske staze (vatrogasni put), šumske staze i čišćenje šume;
  • 2. i 3. -demontaža betonskih konstrukcija, gradnja obalnog kamenobetonskog zida, uređenje pristupa plaži / sunčalištima sa šetnice, formiranje zelenog pojasa između šetnice i obalnog zida sa navodnjavanjem, izvedba betonskih i šljunčanih sunčališta, frezanje morskog dna i nasipavanje šljunkom, formiranje zaštitnih školjera i postavljanje opreme;
  • 4. – izvedba betonskog mola / pristaništa.
Fotogalerija