COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
05.06.2019

Ugradnja i montaža solarne LED rasvjete na području Rovinja

Okončani su radovi dobave, ugradnje i montaže solarne LED rasvjete na području Grada Rovinja planiranih za 2019. godinu.

Postavljeno je 10 komada novih rasvjetnih stupova sa pripadajućom opremom za solarnu LED rasvjetu na slijedećim lokacijama: ulica Ivana Zajca, San Marco i Štanjera.

Izvođač: BURASOLAR d.o.o. Pula

Iznos: 129.800,00 bez PDV-a

Stručni nadzor: ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d.o.o. Rovinj

Iznos: 3.500,00 kn bez PDV-a

Fotogalerija