Accessibility icon
28.03.2018

Ugrađene nove naprave za bukiranje brodskih izleta

Nabavljeno je i ugrađeno 5 novih tipskih naprava za bukiranje brodskih izleta, kako bi i korisnici i posjetioci imali kvalitetniju uslugu, te kako bi se dodatno osigurao red na javnim površinama.

Naprave su postavljene na dosadašnjoj lokaciji kod jedriličarskog kluba Maestral.