Accessibility icon
04.10.2021

U TOŠ B. Benussi ugrađena plinska kotlovnica

Talijanska osnovna škola Bernarda Benussija druga je rovinjska osnovna škola koja je uvela grijanje na plin.

Iznosom od 645.000 kuna ugrađena je nova kompaktna plinska kotlovnica, te je izvedena nova plinska instalacija prirodnog plina za potrebe grijanja koja je spojena na distribucijski sustav. Toplinska centrala za vanjsku ugradnju smještena je unutar dvorišta. Kompakt kotlovnica je tzv. kontejnerske izvedbe, smještena u tipskom kontejneru oko kojeg je izvedena zaštitna žičana ograda.

Izvođač radova je Plinara d.o.o. iz Pule, dok je za nadzor bila zadužena tvrtka TECHNICA SUPREMA d.o.o.

Nakon izvedenih radova izvršena su sva ispitivanja te je predajom svih potrebnih dokumenata (atesti, probe, garancije) objekt predan korisniku na upotrebu i korištenje.