Accessibility icon
30.03.2023

U tijeku su radovi na uređenju trga u Rovinjskom Selu

Radovi na uređenju trga M. Laginje u Rovinjskom Selu teku planiranom dinamikom.  Do sada je izvedena demontaža postojećeg asfaltnog zastora, kao i oborinska kanalizacija, te su u tijeku radovi montaže elemenata upojnog bunara te pripreme armirano betonske ploče koja će služiti kao podloga za postavljanje kamenog opločenja. Nakon toga, urediti će se zelene površine, postaviti oprema i rasvjeta.

Tako će se ovo središnje mjesto najvećeg rovinjskog naselja, od ravne asfaltirane plohe koja je do sada služila samo za parkiranje, pretvoriti u prepoznatljiv funkcionalni prostor kojem će se tako vratiti i izvorna socijalna uloga mjesta okupljanja.

Površina obuhvata zahvata iznosi 378m2, a idejno je rješenje izradio Studio Kappo, čiji su autori osmislili funkcionalnu organizaciju prostora s različitim programskim sadržajima, stvaranjem reprezentativnosti i prepoznatljive vizualne slike te socijalnom funkcijom trga kao mjesto susreta, komunikacije i posebnih društvenih događanja. Odabir kamenih elementa predstavlja svojevrsnu vezu s poviješću Rovinjskoga Sela koje je nekad bilo važan izvor kamena na ovim prostorima.

Prilikom oblikovanja vodilo se računa o programskim potrebama i sadržajima. Stoga je u planu kolna i pješačka komunikacija do javnih sadržaja Doma kulture te trgovina i njihovih skladišta u prizemlju.

Predviđena je i fizička barijera uz glavnu prometnicu za zaštitu pješačke zone trga, prostor za organizaciju javnih manifestacija, parkiralište uz prostor trga, mjesta za poček autobusa, oblikovanje partera koristeći kamenu strukturu različitih obrada, te integracija vegetacijske strukture kao sastavnog djela oblikovanja trga i ambijentalna rasvjeta.

Riječ je o investiciji u visini od 227.878,68 eura. Izvođač radova je GP KRK d.d.. iz Krka, dok je za nadzor zadužena tvrtka PONTIFEX d.o.o.,. iz Pule.

Radovi bi trebali biti okončani do druge polovice lipnja.