Accessibility icon
18.05.2018

U tijeku su radovi na rotoru u naselju Monfiorenzo

Radi povećanja sigurnosti u prometu Grad Rovinj-Rovigno izvesti će uređenje rotora u naselju Monfiorenzo, unutarnjeg promjera 6,0 metara. Središnji rotor je provoznog tipa odnosno izvest će se sa polegnutim rubnjacima i opločnicima obzirom da dimenzije postojećeg križanja ne dozvoljavaju veće radijuse.

Za predmetni zahvat u rujnu 2017. godine izrađen je prometni elaborat izmjene prometne regulacije u Gradu Rovinju-Rovigno za naselje Monfiorenzo, a nakon provođenja javne nabave ugovoreni su radovi komunale djelatnosti investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta sa tvrkom Cesta d.o.o iz Pule.

Radove nadzire tvrtka Učka konzalting d.o.o. iz Pazina.

Vrijednost predmetnih radova je 31.285,20 kn bez PDV-a.

Trajanje radova: 17. – 31. svibnja 2018.