Accessibility icon
26.07.2018

U Rovinju je 25. srpnja ostvareno dva milijuna noćenja

Rovinj je od početka godine do 25. srpnja ove godine ostvario  2.028.961 noćenja sa 375.427 ukupnih dolazaka što je 10% više u odnosu na lani u istom periodu. Time je u Rovinju dvomilijunto noćenje ostvareno 6 dana ranije u odnosu na prošlu godinu.

U tom su periodu u Rovinju najbrojniji bili strani gosti iz Njemačke  (učešće od 29%) sa porastom od 6% u odnosu na prošlu godinu, zatim iz Austrije (učešće od 16%) sa porastom od 10% u odnosu na prošlu godinu, slijede gosti iz Italije (učešće 7%) ali s padom u odnosu na prošlu godinu za 2%, domaći gosti (učešće 6%) sa porastom od 27% u odnosu na prošlu godinu te gosti iz Slovenije (učešće 6%) sa porastom od 18% u odnosu na prošlu godinu.

Najviše je noćenja ostvareno u kampovima (učešće od 46%) koji iskazuju porast od 11%,  zatim u hotelima (učešće 21%) sa porastom od 15%,  turističkim naseljima (učešće od 9%) sa porastom od 1% te u privatnom smještaju (učešće od 19%) sa porastom od 6% u odnosu na prošlu godinu.

Od 1. srpnja do 25 srpnja 2018. godine ostvareno je 823.454 noćenja što je 4% više u odnosu na prošlu godinu.

Trenutno u Rovinju boravi 38.021 prijavljenih gostiju što je 6% više u odnosu na prošlu godinu.