COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
21.08.2019

U listopadu natječaj za subvencioniranje kamatne stope za kupnju prve nekretnine

Proračunom Grada Rovinja-Rovigno osigurano je 100.000,00 kn za provedbu mjere subvencioniranja kamatne stope za kupnju prve nekretnine.

Mjera je namijenjena osobama do 45 godina života, koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje 5 godina te kreditnim zaduženjem stječu prvu nekretninu.

Ostali posebni uvjeti utvrđeni su člankom 3. Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja kamatne stope za kupnju prve nekretnine.

Također se, neovisno o prebivalištu, omogućava korištenje ove mjere osobama koje rade poslove deficitarnih zanimanja u obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi Grada.

Predviđeno je sufinanciranje u iznosu od 1% kamatne stope, odnosno najviše do 1.500,00 kn mjesečno i to za kupnju stana vrijednosti do 1.500,00 eura po m², odnosno maksimalne vrijednosti do 120.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Javni poziv bankama objavljen je na mrežnim stranicama Grada a rok za iskazivanje interesa je 18. rujna ove godine.

Grad će, nakon završetka javnog poziva, sklopiti ugovore sa kreditnim institucijama koje će građanima odobravati stambene kredite čije će se kamatne stope sufinancirati iz sredstava gradskog proračuna.

Postupak za ostvarivanje prava na subvenciju provodi povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik, a natječaj će se raspisati tijekom listopada ove godine.

Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja kamatne stope za kupnju prve nekretnine

Poziv bankama za sufinanciranje kamatne stope za kupnju prve nekretnine