Accessibility icon
21.03.2018

Treća sjednica Gradskog vijeća u znaku izvješća

U utorak 20. ožujka održana je treća ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Rovinja. Vijećnici su odradili obiman dnevni red od 21 točke, a u središtu pozornosti uglavnom su bila izvješća o radu u protekloj godini – o radu gradonačelnika i gradske uprave u drugom polugodištu i javnih ustanova grada.

Na početku zasjedanja vijećnici su usvojili novi Poslovnik o radu Gradskog vijeća s obzirom da je dosadašnji  u praksi doživio brojne promjene. Na prijedlog je pristiglo nekoliko amandmana Kluba vijećnika SDP-a koji je, između ostalog, predložio da se u Poslovnik unese odredba da  stavove i prijedloge klubova mogu iznositi u ime svog kluba i ostali članovi, a ne samo predsjednik. Ipak, novi Poslovnik o pravima i obvezama predsjednika i članova Gradskog vijeća usvojen je u predloženom obliku.

Drugo polugodište prošle godine bilo je vrlo dinamično za gradsku upravu, zaključio je gradonačelnik dr. sc. Marko Paliaga, dipl.oec. u svom osvrtu na Izviješće o radu gradonačelnika i gradske uprave u drugoj polovini godine. U tom razdoblju održano je 118 radnih sastanaka na kojima je razmatran niz aktualnih tema i zaključaka.

«Po završetku odlične turističke sezone u kojoj je ostvareno blizu četiri milijuna noćenja nastavilo se sa gradskim javnim investicijama, u prvom redu onim strateškim poput izgradnje kanalizacijske mreže i pročistača, vrijednih oko 220 milijuna kuna koji vodi gradsko poduzeće Odvodnja, ali i privatnim kao što su izgradnja Maistrinog visokorangiranog hotela Park, vrijednog 540 milijuna kuna i ACI-jeve marine iz kategorije 5 sidara, vrijedne 160 milijuna kuna», rekao je gradonačelnik Paliaga u svom izlaganju o radu.

Odrađeno je puno aktivnosti na pripremi dokumentacije za uređenje Trga maršala Tita,  komunalne luke San Pelagio i plaže Valruia, a u rujnu su prijavljena i dva nova projekta za sredstva iz fondova EU.

Voditelj Službe za civilnu zaštitu Vatrogasne zajednice Istarske županije Denis Stipanov podnio je vijećnicima Analizu stanja  sustava CZ na području grada. Ocijenjeno je da Grad Rovinj ima sve potrebne dokumente za uspješno djelovanje svih dijelova civilne zaštite.

Vijećnici su usvojili i izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik», Otvorenog pučkog učilišta i Zavičajnog muzeja. Vrijedno je napomenuti da gradska knjižnica raspolaže sa fondom od 51.572 knjižnih jedinica i AV građe. Stoga je i dalje akutan problem nedostatka prostora i rješenje se vidi jedino u dogradnji zgrade.

Na sjednici je podnesena informacija o aktivnostima za pripremu turističke sezone.

Od ostalih materijala izdvajamo  Zaključak o pristupanju Grada Rovinja  Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Usvojene su izmjene i dopune DPU-a Sveti Vid-San Vein i Valbruna te Izviješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za  2017. godinu.