Accessibility icon
26.07.2017

Treća sjednica Gradskog vijeća Rovinja…

U ZNAKU IZVIJEŠĆA I IZMJENA STATUTA  GRADSKIH USTANOVA

U utorak 25. srpnja održana je treća sjednica Gradskog vijeća koja je bila karakteristična po broju točaka – 25 – i po izviješćima o radu u protekloj godini i po davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta gradskih ustanova. Vijećnici su «odradili» brojne materijale  koji su se nagomilali zbog prestanka rada starog saziva Vijeća, lokalnih izbora i smjene vlasti. Tako su razmotrili i usvojili godišnja izviješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede, o izvršenju Proračuna Grada za 2016., o realizaciji Plana razvojnih programa grada, radu gradske uprave, Sportske zajednice, poslovanja trgovačkog društva Valbruna sport, kao i o planu poslovanja trgovačkog društva Rubini.

Izviješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je  voditelj Fonda Mladen Milohanić. Pri tome se posebno osvrnuo na Rovinj koji je iz gradskog proračuna u protekle 22 godine rada Fondu uplatio 950.000 kuna, a plasirano je 30 kredita u vrijednosti od 8,3 milijuna kuna. U prošloj godini odobren je još jedan kredit za vinarstvo i vinogradarstvo na području grada,. Na primjedbu vijećnika da Županija lani u Fond nije uplatila ni jednu kunu, Milohanić je rekao da su ta sredstva usmjerena u izgradnju Doma za stare i nemoćne.

Vijećnici su dali prethodnu suglasnost na izmjene i dopune statuta osnovnih škola i dječjeg vrtića Neven.

Pročišćeni tekst Prostornog plana grada obrazložio je pročelnik Ivan Begić. Uređivanje pročišćenog teksta prostornog plana zakonska je obaveza nakon svakih izmjena i dopuna, a posljednje izmjene rovinjskog Prostornog plana bile su usvojene u ožujku ove godine. Izviješće o radu gradonačelnika i gradske uprave za prvo polugodište podnio je gradonačelnik Marko Paliaga.

Odluku o gradskim porezima obrazložila je pročelnica Maria Črnac Rocco, istaknuvši da su početkom ove godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o financiranju lokalne samouprave, sa čim su  i jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoja akte. Bitno je naglasiti da nema promjena poreznih stopa niti osnovica.

Gradonačelnik Paliaga najavio je reorganizaciju gradske uprave s ciljem bolje učinkovitosti  njenog rada, sukladno novoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu poslovanja ureda i upravnih tijela Grada.

Vijećnici su, između ostalih, usvojili Odluku o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća kojom se omogućava da vijećnici budu birani u tri odbora i komisije umjesto dosadašnjih dva, što je otežavalo formiranje radnih tijela Vijeća. Dana je suglasnost na zaduživanje «Odvodnje» za kredit kod Istarske kreditne banke, na Odluku o načinu i naplati parkiranja na javnim površinama, a prihvatili su i informaciju o provedenim aktivnostima na pripremi turističke sezone.