Accessibility icon
26.11.2018

Svečano potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt GeoIST3A-Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude

U ponedjeljak, 26. studenoga 2018. godine u Novigradu svečano je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt GeoIST3A-Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog razvoja prirodne baštine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ugovor su svečano potpisali ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Tomislav Petric i ravnateljica Javne ustanove Natura Histrica Silvia Buttignoni.

Partneri na projektu su grad Rovinj-Rovigno, grad Novigrad te općina Tar-Vabriga.

Na potpisivanju su ispred Grada Rovinja sudjelovali gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec., pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Martina Čekić Hek te direktorica rovinjske turističke zajednice Odete Sapač.

Opći cilj projekta je doprinijeti unapređenju konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine na području Novigrada, Rovinja i Tara.

Projektom se do sada ne iskorištavana prirodna baština stavlja u funkciju s ciljem da generira nove turističke sadržaje i doživljaje.

Dva lokaliteta odnosno zaštićena područja ekološke mreže Natura2000 na zapadnom obalnom području Istre – ušće rijeke Mirne i kamenolom Fantazija kod Rovinja, projektom će biti prepoznatljivi za turiste, posjetitelje te učenike i studente.

Na području grada Rovinja projektom će se urediti geološki park Cava di Monfiorenzo – Kamenolom Fantazija, sa ciljem promoviranja i valorizacije geološkog spomenika. Ova je lokacija zaštićena kao geološki spomenik prirode još 1986. godine. Međutim, iako lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta, lokacija danas nije primjereno uređena niti valorizirana. Provedbom projektnih aktivnosti namjerava se uspostaviti okvir za održivo upravljanje bioraznolikošću ovog područja.

Aktivnosti Grada Rovinja-Rovigno i TZ-a grada Rovinja-Rovigno:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije,
 • Izrada preliminarnog muzeološkog programa, muzeološke koncepcije s izvedbenim projektom interijera te razvoj sadržaja sa implementacijom postava za Kamenolom Fantazija,
 • Izrada idejnog projekt i izrada novih suvenira,
 • Uspostava sustava za praćenje broja posjetitelja,
 • Postavljanje turističke signalizacije,
 • Uspostava WI-FI sustava,
 • Uređenje geološkog parka Kamenolom Fantazija (edukativne staze, edukativna staza na pasareli, edukativna zona i multifunkcionalna edukativna zona), sa svim infrastrukturnim priključcima i sanitarnim čvorom,
 • Uređenje prometnica i parkinga,
 • Postavljanje rasvjete i videonadzora,
 • Izrada marketinško/turističke strategije i brendiranje,
 • Zakup medijskog prostora – oglašavanje,
 • Izrada web stranice,
 • Izrada promocijskih materijala

Vrijednost projekta: 15.346.052,98 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.836.817,37 kn

Bespovratna sredstva (69,50%): 6.837.312,57 kn

 

Fotogalerija