Accessibility icon
29.06.2018

Susret sa studentima s Virginia Tech University

U petak, 29. lipnja 2018. godine u prostorima Grada Rovinja-Rovigno održan je susret sa studentima s Virginia Tech University (Blackburg – Virginia, SAD).

Četrnaest studenata sa svojim će mentorima provesti dva tjedna u Hrvatskoj u sklopu edukacijskog programa International Field Experience tijekom kojeg dva dana borave u Rovinju.

Generalna tematika vezana uz njihovu posjetu uključuje pitanja vodnih resursa u Hrvatskoj i njihov održivi razvoj s naglaskom na problematiku obalnih voda u Rovinju te riječnih voda u Zagrebu i Karlovcu.

Gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec.  zahvalio im je na posjeti i interesu te ih je upoznao s inicijativama koje se provode u gradu Rovinju s ciljem očuvanja kvalitete mora i obalnog područja kao i o suradnji sa drugim institucijama i partnerima glede održivog razvoja vodnih resursa (unutar Hrvatske i sa EU institucijama).

Viši asistent Centra za istraživanje mora Rovinj Instituta Ruđer Bošković, dr.sc. Paolo Paliaga studentima je dao više informacija o trenutačnom stanju kvalitete mora u ovom dijelu Jadrana, glavnim faktorima koji negativno utječu na kvalitetu mora – kao urbanizacija, industrija, brodski promet te o utjecaju klimatskih promjena na razinu mora.

Studenti su se zajedno sa svojim mentorima zahvalili na susretljivosti i gostoprimstvu te iskazali oduševljenje boravkom u našem gradu.

Fotogalerija