Accessibility icon
17.07.2018

Službeno potpisan Ugovor o sufinanciranju DV Neven – PO Rovinjsko Selo

U utorak 17. srpnja 2018. godine održano je u Zagrebu svečano potpisivanje i dodjela Ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2018. godini.

Na poziv i u organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sudjelovao je kao predstavnik našega grada zamjenik gradonačelnika Marino Budicin koji je službeno potpisao i preuzeo Ugovor za Grad Rovinj-Rovigno.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Poziv je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i promicanju održivog razvoja.

U sklopu navedenog, Gradu Rovinju-Rovigno, kao prijavitelju, odobreno je sufinanciranje projekta „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ – naziv potprojekta DV Neven – PO Rovinjsko Selo.

Odlukom o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju projekata Ministarstva objavljenoj 7. lipnja 2018. godine, Gradu Rovinju – Rovigno odobreno je sufinanciranje troškova izgradnje područnog objekta DV Neven Rovinjsko Selo u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Fotogalerija