Accessibility icon
17.12.2018

Rovinju odobreno 438.000,00 kuna iz Fonda za razvoj turizma

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini koji je bio otvoren do 21. rujna ove godine.

Grad Rovinj-Rovigno se prijavio na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj turizma Ministarstva turizma RH te je Odlukom o odabiru projekata o dodjeli bespovratnih sredstava na temelju Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, koju je donio ministar turizma Gari Capelli, Rovinju odobren bespovratni iznos od 438.000,00 kuna.

Grad Rovinj će sredstva koristiti za nastavak uređenja plaže Val de Lesso na lokalitetu Borik – bolničko naselje.

„Cilj nam je kao i do sada odgovarati na potrebe naših građana, čuvati naslijeđene resurse i nastaviti sa investicijama te na taj način stvarati uvjete za društveni, gospodarski i turistički razvoj našega grada.“ – istaknuo je gradonačelnik Paliaga.