Accessibility icon
02.08.2021

Rovinjskim školama 120.196 eura kroz EU projekte

Zahvaljujući dosadašnjem uspješnom provođenju EU projekata i iznimnoj kvaliteti ovogodišnjih kandidiranim inicijativama Rovinjskim je školama ove godine dodijeljeno ukupno 120.196 eura od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

 

Suradnja i usavršavanje

Najveći je iznos – 80.300 eura – ostvarila Osnovna škola Jurja Dobrile za usavršavanje učitelja i suradnju učenika s partnerskim školama u Europi. Ova je rovinjska škola ujedno i jedina u Istri s Erasmus+ akreditacijom, odnosno najvišim priznanjem Agencije koje je steklo svega 13 predškolskih i školskih ustanova u čitavoj Hrvatskoj. Rezultat je to predanog i kontinuiranog rada školskog projektnog tima koji je u proteklom razdoblju uspješno proveo 11 Erasmus+ projekata u kojem je sudjelovalo oko 30 učitelja i stotinjak učenika koji su posjetili svoje vršnjake u desetak europskih zemalja. Neki od njih zbog svoje su kvalitete prepoznati i na europskoj razini kao primjer dobre prakse, a Škola je ponosna nositeljica i oznake eTwinning škole.

Financijska sredstva dobivena na ovogodišnjem pozivu omogućit će stručno usavršavanje učitelja u četiri prioritetna područja određena Razvojnim planom škole, a to su povećanje ključnih kompetencija učitelja, rad na uspješnijoj komunikaciji i pozitivnom školskom okruženju, poučavanje o održivom razvoju te internacionalizacija ustanove. Planirana je mobilnost 12 učitelja koji će u partnerskim školama u Finskoj, Danskoj, Sloveniji, Austriji i Italiji pratiti rad svojih kolega i najbolje primjere inozemnih praksi poučavanja implementirati u svoj rad.

Učenici trećih i petih razreda svoje će projektne aktivnosti provoditi na temu vode te se tijekom osamnaestomjesečne provedbe projekta planira odlazak u austrijsku školu u Graz te ugoščivanje austrijskih učenika, kao i učenje o vodi i krškim oblicima surađujući s partnerskom školom u slovenskom Podčetrteku.

 

Let’s develop IT

Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je  i projekt Srednje škole Zvane Črnje pod nazivom Let’s develop IT talent. Radi se o projektu koji uključuje mobilnost 14 učenika trećeg i četvrtog razreda smjera tehničar za računalstvo koji će 14 dana boraviti u školi Muszaki Neumann Janos Informatikai Technikum u Budimpešti.

Učenici će raditi u CISCO laboratoriju i steći znanja i vještine potrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računalnih mreža. Osim toga učenici će pohađati i redovitu nastavu na engleskom jeziku te na taj način razviti kompetencije uporabe stručne terminologije na engleskom jeziku. Profesori koji će biti u pratnji učenika, također će sudjelovati u nastavi i vježbama, pratiti će i proučavati rad svojih kolega te će stečena znanja i vještine po povratku predstaviti ostalim profesorima u aktivu, na županijskoj razini ali i cijelom kolektivu.

Projekt će se provoditi u školskoj  2021./2022. godini, a za njegovu realizaciju odobreno je 31.496,00 eura.

 

Projekt SŠ Eugena Kumičića među najboljima

Strukovna škola Eugena Kumičića osigurala je 8.400,00€ za projekt TIME (technology, innovation, motivation and ecology) koji je ušao u top 5 svih pristiglih projekta na pozivu Agencije.

Provedba projekta uključuje dva temeljna cilja, a to su: povećanje ključnih kompetencija nastavnika s naglaskom na razvijanje informacijsko-komunikacijskih vještina uslijed epidemije i online održavanja nastave, te primjena načela održivog razvoja u praksi, kako bi se školski kurikulum obogatio novim načinom gledanja na kuharstvo i ugostiteljstvo općenito. Nastavnici koji će sudjelovati u projektu ostvariti će svoju mobilnost putem job shadowinga u suradnji s turističkom školom Kärntner Tourismusschule u Villachu (Austrija), dok će dvoje stručnih suradnika sudjelovati na tečaju u Rimu, pod nazivom Time to act – non formal education through in & outdoor methods to empower students’ active participation. Na taj će način nastavnici dobiti potrebna znanja, vještine i uvid u obrazovnu praksu drugih europskih zemalja te će po povratku implementirati učinkovite i suvremene metode učenja i poučavanja za održivi razvoj. Provodit će s učenicima radionice unutar škole i na otvorenom, primijenit će stečena znanja na satovima kuharstva, posluživanja, marketinga i tijekom obavljanja stručne prakse i radom u cateringu po principu slow food-a. Sve kako bi se djelovalo na poboljšanje kvalitete obrazovanja, motivaciju učenika i tako povećalo interes za upisom u obrazovne programe Strukovne škole.

«U ovogodišnjem projektu odlučili smo krenuti u smjeru onoga što vjerujemo da jest budućnost (ne samo u turizmu) odnosno odgovorno i planirano promišljanje o uzgoju, raspodjeli i konzumiranju hrane, te podržavanje lokalnih i malih proizvođača kao garancija sigurne i kvalitetne hrane. Cilj nam je upoznati učenike s trendom koji prati načela održivog razvoja, kako bi im pružali novi pogled na ugostiteljstvo i turizam, a stečena znanja primijeniti u praksi kako bi proširili obzore učenika i na taj ih način pripremili za tržište rada», objasnila je Ivana Burić, koordinatorica projekta.