Accessibility icon
01.06.2022

Rovinjska Talijanska srednja škola za projekt očuvanja lokalnog staništa dobila financijsku potporu Ine

Projekt Talijanske srednje škole Rovinj-Rovigno “Očuvanje lokalnog staništa ugrožene vrste kamotočca Pholas dactylus u obalnom području Rovinja”, jedan je od 11 projekata, među 280 pristiglih, koji je odabran za sufinanciranje kroz Inin program “Zeleni pojas 2022”.

Navedeni program podržava projekte zaštite i revitalizacije kopnenih i morskih okoliša u cilju zaštite biološke raznolikosti, ekološkog odgoja mladih i sadnju autohtonih trajnica.

Glavna tema projekta je zaštita kamotočca Pholas dactylus, zaštićenog školjkaša. Kamotočac, Pholas dactylus L., 1758, je nekada bio rasprostranjen duž istočne i zapadne jadranske obale, ali populacija ove vrste neprestano se smanjuje, uslijed antropogenog pritiska, izlova radi upotrebe za ljudsku prehranu, korištenja u svrhu ribarskih mamca, antropogenih intervencija u priobalju i uslijed zagađenja okoliša, toliko da ga IUCN uvrstio u ranjive vrste. Kamotočac je također zaštićen Bernskom Konvencijom (1979) i Barcelonskom Konvencijom za Sredozemno more (1995).

Uz obale grada Rovinja-Rovigno pronađen je samo u maloj luci Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” u zoni plime i oseke (intertidal) s kompaktnom crvenom glinovitom podlogom.

Populacija je otkrivena 2018. godine i od tada je, vjerojatno zbog izgradnje nove gradske lučice u neposrednoj blizini, godine 2020./2021. zabilježeno konstantno smanjenje staništa tj. glinovite površine zbog suspendiranih čestica te nanosa pijeska i šljunka, koji su se taložili u cul de sac lučice, iznad postojeće populacije kamotočca.

S obzirom na ograničenu rasprostranjenost kamotočca, kao i antropičku intervenciju u okolišu blizu jedine kolonije koja je ostala na tom području, svrha aktivnosti temelji se na mogućnosti proširenja staništa mehaničkim uklanjanjem materijala koji prekriva glinovitu površinu kako bi se povećala raspoloživa podloga na kojoj će se nastaniti stadiji ličinki novih generacija.

Pored glavne gore navedene aktivnosti, predviđene su i radionice s ciljem karakterizacije staništa u kojem živi kamotočac, praćenja prisutnih vrsta i bentonskih zajednica te vrste prisutnog morskog dna.

Znanstvenog partnera u projektu predstavljat će istraživači Instituta Ruđer Bošković, Centra za istraživanje mora iz Rovinja-Rovigno.

Fotogalerija