Accessibility icon
22.08.2018

Rovinj je prvi u Hrvatskoj ostvario tri milijuna noćenja, 5 dana ranije u odnosu na prošlu godinu

Rovinj je 20. kolovoza 2018.,  prvi u Hrvatskoj, pet dana ranije u odnosu na prošlu godinu, premašio brojku od 3.000.000 ostvarenih noćenja, što je 6 % više u odnosu na isti period prošle godine. Taj je rekordni rezultat ostvaren sa preko 513.000 dolazaka što je 8% više u odnosu na lani u istom periodu ( 01.01. – 20.08.).

Od početka godine,  u Rovinju su najbrojniji bili strani gosti iz Njemačke  (učešće od 28%) sa porastom od 2% u odnosu na prošlu godinu, zatim iz Austrije (učešće od 14%) sa porastom od 6%, gosti iz Italije (učešće 10%) koji međutim iskazuju pad od 3%,  gosti iz Nizozemske sa učešćem od 8% i porastom od 11%, Slovenije (učešće 5%) sa porastom od 12% u odnosu na prošlu godinu.

Najviše je noćenja ostvareno u kampovima (učešće od 48%) sa porastom od 5%, zatim u hotelima i turističkim naseljima (učešće od 26%) sa porastom od 8% te u privatnom smještaju (učešće od 20%), sa porastom od 5%.

Treba napomenuti da se navedeni turistički promet ostvaruje sa ukupnim osnovnim kapacitetima od 37.354 osnovnih  kreveta/mjesta, bez kapaciteta bivšeg hotela Park na čijoj se lokaciji dovršava izgradnja novog luksuznog Grand Park hotela i ACI marine koja je također pod rekonstrukcijom i novom izgradnjom. Te će dvije velike investicije, od kojih je izgradnja Grand Park hotela proglašena strateškom na nivou Hrvatske, biti dovršene do kraja 2018. godine.

Tijekom cijele prošle godine u Rovinju je ostvareno 3.850.117 noćenja, dok se, slijedom dosadašnjeg ostvarenja i stanja bookinga za naredni period, procjenjuje  da će se do kraja godine ostvariti preko 4.000.000 noćenja.