Accessibility icon
24.05.2017

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ROVINJA – ROVIGNO

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rovinja – Rovigno utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ROVINJA – ROVIGNO
I. Od ukupno 13.678 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 5.290 birača, odnosno 38,68%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 5.290 birača, odnosno 38,68%. Važećih listića bilo je 5.169, odnosno 97,71%. Nevažećih je bilo 121 listića, odnosno 2,29%.

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

 

1.
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS 2.825 glasova 54,65%

Nositelj liste: MARKO PALIAGA

2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1.116 glasova 21,59%

Nositelj liste: KLAUDIO POROPAT

3.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 431 glasova 8,33%

Nositelj liste: SERGIO RABAR

4.
ŽIVI ZID 349 glasova 6,75%

Nositeljica liste: SNJEŽANA ŠTEFANIĆ HOEFEL, dipl. ing.

5.
ISTARSKI DEMOKRATI – DEMOCRATICI ISTRIANI – ID – DI 245 glasova 4,73%
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

Nositelj liste: ROBERT SOŠIĆ

6.
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS 203 glasova 3,92%
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: TOMISLAV SOŠIĆ

 

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:

 

1. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

Nositelj liste: MARKO PALIAGA

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: KLAUDIO POROPAT

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: SERGIO RABAR

4. ŽIVI ZID

Nositeljica liste: SNJEŽANA ŠTEFANIĆ HOEFEL, dipl. ing.

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

 

1. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

dobila je 11mjesta te su s te liste izabrani:

1. MARKO PALIAGA
2. BRANKO RAJKO
3. VALERIO DRANDIĆ
4. MARINKO RADE
5. JADRANKA ANDRIJEVIĆ
6. ROBERT MAVRIĆ
7. TIZIANA ZOVICH STANIĆ
8. ELIDA KNEŽEVIĆ
9. MARČELO MOHOROVIĆ
10. EMIL NIMČEVIĆ
11. DAVID MODRUŠAN

 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:

1. KLAUDIO POROPAT
2. EDA KALČIĆ
3. RICCARDO BOSAZZI
4. NIJAZ BURGIĆ

 

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. SERGIO RABAR

 

4. ŽIVI ZID

dobila je 1 mjesto te je s te liste izabrana:

1. SNJEŽANA ŠTEFANIĆ HOEFEL, dipl. ing.

 

V. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u gradskom vijeću osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika talijanske nacionalne manjine.

PREDSJEDNICA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA ROVINJA – ROVIGNO
ALESSANDRA GRŽINIĆ-MATIKA