Accessibility icon
08.12.2020

Razvijen koncept uređenja povijesnog parka Gimnazije

Povijesni rovinjski park u sklopu Gimnazije, jedna od najljepših zelenih površina u samom centru grada uskoro bi mogao dobiti novo ruho. Namjera je urediti prostor za boravak na otvorenom te pritom dodatno valorizirati i očuvati bogatu floru i faunu koja krasi park dviju rovinjskih srednjih škola. Kako bi se upravo to i omogućilo od strane studia KAPPO izrađena je detaljna inventarizacija biljnog materijala.

Bogata vegetacija

Naime, vegetacijsku komponentu čine većinom očuvane zrele stablašice vrsta himalajski cedar, divlji kesten, meksički čempres, pinija, piramidalni i obični čempres te primjerci palmi niska i visoka žumara. Od grmlja dominiraju tise te je prisutan i manji broj nepravilno raspoređenih grmova lovora, lavande i suručice.

Travnate plohe su trenutno omeđene su rubnjakom od nepravilnog kamena različite visine, dok su staze i platoi popločeni dotrajalim betonskim opločnikom postavljenog u smjeru pada terena. Prostor je opremljen manjim brojem pomičnih klupa i struktura za sjedenje.

Povijesni tlocrt s novim komunikacijama

Idejnim rješenjem također izrađenim od strane studia KAPPO zadržao bi se povijesni tlocrt te stvorile nove komunikacije obzirom da su postojeće djelomično nefunkcionalne. Planirane su tako dvije nove kraće staze kojima se spaja postojeća linijska staza u južnom obuhvatu sa stepeništem i ulazom u jugozapadnom dijelu te je u zoni sjeveroistoka gdje su se komunikacije odvijale preko zelene površine uvedena nova staza.

Boravišni karakter

Također, postojeća urbana oprema ograničena je na dva tipa i ne zadovoljava potrebe korisnika kako brojem tako ni lokacijom. Planirano je zato opremanje većim brojem klupa u više zona, dok bi staza na jugu dobila boravišni karakter postavljanjem dugih klupa s obje strane staze te boljom povezanošću iz više smjerova.

Zahvati na vegetacijskoj komponenti odnose se na zadržavanje postojećih kvalitetnih stablašica uz zamjenu bolesnih primjeraka mladim stablima te sadnja soliternih primjeraka četinjača prema povijesnim pozicijama.

Mediteranski mozaik

U prostor se unosi i bogati mozaik grmova i trajnica mediteranskih vrsta radi stvaranja potprostora u parku te naglašavanja sklopa niže i srednje visoke vegetacije.

Projektom će se poboljšati i vizura parka, tako što će se prostor koji je trenutno od platoa pred zgradom odijeljen visokom živicom planira orezivanjem iste vratiti na visinu koja omogućava sagledavanje parka iz perspektive uspravnog čovjeka. Unos grupacija grmlja u zoni kružnih platoa omogućiti će da se taj prostor vizualno izdvoji od okolnog prostora parka te dobije vlastitu atmosferu u kojoj se korisnik osjeća zaštićenije i potencijalno manje izložen.

Novim se konceptom planira zamjena postojećeg opločenja unutar povijesnog parka novim betonskim opločnicima sitnijih dimenzija u više kompatibilnih nijansi. Različitom bojom opločenja te shemom slaganja naglasili bi se pojedini potprostori parka te diversificirali prostori komunikacija i boravišnih zona.

Postojeći rubnjaci od nepravilnog prirodnog kamena zamijenili bi se linijskim graničnikom od corten čelika u razini opločenja kako bi se oborinska voda usmjerila u zelene površine gdje se prirodno drenira.

Paliaga: «Očuvanje okoliša je apsolutni prioritet»

„Realizacijom projekta koje smo si zacrtali u ovom mandatu na red dolaze i novi projekti i planovi za sljedeće četiri godine – izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga -. Naime, osim što smo intenzivno radili kako bi ostvarili obećano istovremeno smo razmatrali prijedloge i potrebe koje bi mogle i trebale biti uvrštene u planove za nadolazeće razdoblje. Jedno od apsolutnih prioriteta je upravo očuvanje i valorizacija prirodnog okoliša, a u tom smislu park Gimnazije predstavlja jedinstven i izuzetno atraktivan primjer u našem gradu kojeg ne bi valjalo zapostaviti. Upravo smo zato ovim projektom odlučili to bogatstvo sačuvati i dodatno obogatiti te preurediti konceptom koji će omogućiti da sva ljepota vegetacije napokon dođe do izražaja“, zaključio je Paliaga.

Visina investicije obnove parka procijenjena je na 1,2 milijuna kuna te se planira izvesti nakon ljeta 2021. u suradnji s Komunalnim Servisom.