Accessibility icon
08.04.2019

Šetalište vijeća Europe – rekonstrukcija pristupne prometnice zone Delfin u Rovinju

Dana 8. travnja 2019. započinju radovi na izgradnji Šetališta vijeća Europe – rekonstrukcija pristupne prometnice zone Delfin u Rovinju s oborinskom odvodnjom, i to od raskrižja sa ulicom Omladinska do raskrižja sa ulicom Mate Balota, odnosno pristupne prometnice zone Delfin, ukupna dužina rekonstrukcije prometnice je cca 92 m.

Ovim radovima predviđa se kompletna rekonstrukcija navedene dionice do uklapanja na postojeće stanje.

Izvođača radova: Zajednica ponuditelja: Cesta d.o.o. Pula i Benčić d.o.o. Rovinj

Nadzorni inženjer: VIA ING d.o.o. Pula

Ugovoreni iznos radova je 951.540,00kn bez PDV-a

Predviđeni rok radova je maksimalno 57 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.