COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
09.07.2019

Radovi na tornju gradskog sata

Temeljem programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2019. godinu, izvode se radovi sanacije pročelja i vanjskog stubišta zgrade gradskog sata u Gradu Rovinju-Rovigno.

Trenutno se radi konzervatorskih zahtjeva za izradom probnih uzoraka profilacija, ljetne sezone i neprihvatljivih vrućina određeni građevinski radovi sanacije pročelja ne izvode.

Izvode se konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici odnosno radovi čišćenja i zaštite kamenih dijelova zgrade sata (reljef lava, grb, erte, klupčice i dr.) i na stubištu.

Izrađuje se također izvedbeni projekt svih profilacija temeljem kojeg će se izraditi probne profilacije na koje se mora ishoditi odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.

Nakon toga preostaje izrada završnog sloja fine žbuke i bojanje.

Valja napomenuti da je ovo proljeće bilo puno kišnih dana koji su značajno usporili izvođenje ugovorenih radova.

 

Radove izvodi obrt PRODOMO iz Rovinja – 455.900,00 kn + PDV.

Stručni i glavni nadzor CON-TEC d.o.o. – 9.500,00 + PDV.

Stručni nadzor elektroinstalaterskih radova ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d.o.o. – 7.000,00 kn + PDV.

Koordinatori zaštite na radu ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d.o.o. – 9.000,00 kn + PDV.

Radove sufinancira Ministarstvo kulture u iznosu od 190.000,00 kn.

Izvode se radovi prema Idejnom projektu izrađenom od ovlaštene projektantice Klare Pustijanac, a na koji je ishođeno Rješenje nadležnog konzervatorskog odjela.

Ugovoreni radovi obuhvaćaju uređenje pročelja: žbuke, čišćenje kamenih elemenata, limarske radove, hidroizolaciju vijenca te rekonstrukciju ulaznog kamenog stubišta.

Predviđen završetak radova je kraj listopada početak studenoga ove godine.